Vēl viena dzīvojamā māja tiek atjaunota!


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpatnība ir tā, ka tās pieder kopīpašumā vairākām personām, un visiem kopā ir jālemj par šī īpašuma uzturēšanu.

Garkalnē, mājas “Ozoli” īpašnieki ir kārtējo reizi sev un citiem pieradījuši, ka viņi spēj kopīgi vienoties un pieņemt arī šo atbildīgo lēmumu par sava mājokļa atjaunošanu vai kā pieņemts teikt – renovāciju.

2018.gada aprīļa mēnesī ir saņemts galējais pozitīvais atzinums no finanšu institūcijas Altum par projekta apstiprinājumu, par Eiropas savienības līdzfinansējuma piešķiršanu 50% apmērā mājokļa atjaunošanai, ir noslēgti visi nepieciešamie līgumi un uzsākusies ilgi gaidītā mājas renovācija.

 Renovācijas darbu ietvaros tiks veikta fasādes, cokola siltināšana, Pagraba pārseguma siltināšana, logu nomaiņa,  esošā jumta seguma demontāža un jauna seguma montāža, notekcauruļu nomaiņa, ventilācijas kanālu tīrīšana, ventilācijas izvadu pārmūrēšana, kanalizācijas stāvvadu pagarināšana, ventilācijas jumtiņu ierīkošana, ventilācijas inventeru ierīkošana ēkā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 176697, 40 (tajā skaitā PVN). Projekta finansētāji ir finanšu institūcija ALTUM un AS Swedbanka. Aizdevuma atmaksas termiņu īpašnieki izvēlējās 180 mēnešus, tas ir 15 gadus.

Būvkomersants, kurš tika izvēlēts atlases rezultātā ir SIA “PRO DEV”.  Autoruzraudzību nodrošinās projekta autors SIA “ARCHE”, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību izpildīs SIA “Brangi”.

Projekta vadību šim garajam procesam nodrošina mājas pārvaldnieks SIA “Ādažu namsaimnieks”.  Lielu ieguldījumu šī projekta virzībā un pozitīva lēmuma pieņemšanā ir veicis šīs mājas vecākais Ainars Rancāns, kura uzņēmība un entuziasms  ir tik spēcīgi, ka tie aizrauj arī pārējos dzīvokļu īpašniekus un visi ir noticējuši, ka ar savu aktīvu dalību mājas kopīpašuma sakopšanā var sasniegt daudz, tādējādi radot prieku par sasniegto un apmierinājumu par to, ka dzīvosim skaistā, sakoptā vidē!

  

PIEVIENOTIE DOKUMENTI