Vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” informē, ka ar 2020. gada 1. janvāri Carnikavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.


Vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” informē, ka ar 2020. gada 1. janvāri Carnikavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam ar 2020. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tāpat informējam, ka maksas pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atgādinām, ka saskaņā ar DRN likumu, DRN likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 2020. gadam.
Saistībā ar augstāk minētajām izmaiņām no 2020. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No minētā datuma tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 15,22 EUR (ieskaitot PVN).

Vienlaikus informējam, ka no 2020. gada 1. janvāra tiks mainīts tarifs arī lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai– EUR 25,36 par m3 (t.sk. PVN 21%).
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, vai Jūs vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un piedāvājumu kompleksai un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru zvanot: 67111001 vai rakstot: kc@cleanr.lv.


Ar cieņu,
SIA “Clean R”


Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Pieaugot atkritumu apglabāšanas tarifam , tiek pārrēķināta kopējā pakalpojuma maksa, pie tam izmaiņas stājas spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa spēkā stāšanās dienas.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI